Personvernerklæring fra Best-BikeTours

Det er veldig viktig for oss å beskytte personopplysninger som gis til oss. Grunnlaget for den sensitive omgangen med personopplysninger ligger i den tyske personvernloven (Datenschutzgesetzes (BDSG), telemedialoven (Telemediengesetzes TMB) og videre personvern-bestemmelser fra Den europeiske union og bundeslandet Baden-Würtemberg.
For å beskytte opplysningene dine mot tap, manipulering eller misbruk, har vi opprettet organisatoriske og tekniske rutiner som vi optimerer kontinuerlig.