Klášter Reichenau

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Klášter Reichenau

Dřívější Benediktínský klášter v Mittelzell byl založen v roce 724 ve středu pohanské Alemanie a vyvinul se rychle v duchovní centrum Francké říše. Byl zde zkoncipován důležitý manuskript Reichenauer Verbrüderungsbuch – Kniha sbratření. Spojení s císařským domem bylo velmi těsné, král a římský císař Karel III. Tlustý zde byl v roce 888 pohřben.

Za doby Otonů zažil klášter druhý rozkvět. Na ostrově působil polyhistor Hermann der Lahme (Heřman Chromý), písařská škola – skriptorium, knižní malba a zlatnické umění byly vysoce ceněny a uznávány. Mnichovské a Bamberské evangelium pocházejí odtud, stejně jako říšská koruna uložená ve Vídni.

V pozdním středověku ztrácel klášter stále více na významu až do zrušení konventu v roce 1803. Klášterní ostrov i knižní malba jsou dnes světovým dědictvím UNESCO. Kostel a klášterní zahrada vydávají svědectví o historii tohoto slavného kláštera.

www.reichenau.de

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Klášter Reichenau
Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Klášter Reichenau
Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Klášter Reichenau
 
Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Klášter Reichenau