Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera

Zhruba 260 km dlouhá je tato vpravdě mezinárodní cyklistická cesta, která vede Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Podle sčítání, která jsou ovšem sporná, vykazuje už větší počet cyklistů než klasická cyklistická cesta podél Dunaje mezi Pasovem a Vídní. Kdo už tu jednou byl, ten rychle pochopí, proč je tak oblíbená.

Na rozdíl od většiny jiných cyklistických cest na ní nejsou žádné dlouhé úseky vedoucí jen přírodou, nýbrž jedna pamětihodnost stíhá druhou, proloženy jsou tu kavárnami, tu pivními zahrádkami. Proto byste si měli naplánovat kratší (30-50 km) denní etapy než jste snad zvyklí.

 

Poloha tratě:

Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera vede poblíž břehu kolem jezera a tím přes všechny obce a města. Mezi Kostnickou městskou částí Wallhausen a Bodman to neplatí, zde vede cyklistická stezka kolem zemské silnice nahoru přes Bodanrück a je proto zřídka používána. Naproti tomu je cyklistická stezka Radolfzell-Stahringen-Ludwigshafen ráda a často používána jako spojení mezi Dolním a Überlingerským jezerem. Pro přejetí Rýnské delty je k dispozicici několik možných tras, z nichž ne všechny vedou po břehu podél jezera. Cyklistická stezka na Horním Rýně k Rýnskému vodopádu nepatří sice přísně vzato k Cyklistické cestě kolem Bodamského jezera, ale je často používána.

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera

Charakter a kvalita trati:

Větší část Cyklistické cesty na Bodamském jezeře je zvlášť vybudovaná a má velice dobrý asfaltový povrch. V těsné blízkosti vody vede pouze varianta v Rýnské deltě a krátké úseky na př. mezi Uhldingen a Meersburg. Ty je ale možné objet, takže je cyklistická stezka s lehkými omezeními vhodná i pro inline skating. Na švýcarské straně jsou pro inline skating i samostatné stezky. Rovněž na švýcarské straně, hlavně v obcích, jsou krátké úseky, kdy cyklistická stezka vede na odděleném pásu podél silnice. Nejnepříjemnější na Cyklistické cestě kolem Bodamského jezera je pětikilometrový úsek mezi Fischbach a Friedrichshafen, protože zde vede cyklistická stezka sice na oděleném pásu, ale podél frekventované zemské silnice.

Cyklistům z jižního Německa a Švýcarska připadá Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera rovinatá, pro sportovce ze severního Německa a Holandska je na Dolním jezeře, Horním Rýně a směrem na ostrov Mainau/Wallhausen několik krátkých stoupání.

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera

Způsobilost:

Cyklistická cesta na Bodamském jezeře je vhodná i pro méně zdatné cyklisty a pro samostatně na kole jedoucí děti. Speciální kola nejsou nutná; třírychlostní přehazovačka stačí, ale je samozřejmě příjemné, jet na novém moderním kole nebo na E-Bike. Jenom ambiciózní sportovci na závodních kolech musí počítat s určitým omezením, mohou se ale těmto místům většinou vyhnout a jet po silnici.

Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera

Značení:

Cyklistická cesta na Bodamském jezeře je obsáhle, ale bohužel ještě ne jednotně značena. Pouze ve větších městech, zde zvláště v Kostnici, není vždy snadné cyklistickou stezku najít. Plán města je v těchto případech velkou pomocí.

 
Cyklistická dovolená na Bodamském jezeře - Cyklistická cesta kolem Bodamského jezera